Ерөнхий консулын газрын бүрэлдэхүүн

Хөх хотод суугаа Ерөнхий консулын газар Бүрэлдэхүүн хэсэгт техник ажилтан Ц. Ариунтуяа гэж нэмж оруулах. 13190559887
Д.Мөнх-Эрдэнэ Ерөнхий консул 86+ 15934915309
Б.Багахүү Консул 86+ 13904716804
С.Ариунтуяа Нэгдүгээр нарийн бичгийн дарга 86+ 13674842489
Б.Оргилбаяр Хоёрдугаар нарийн бичгийн дарга 86+ 15047876262
Ц.Ариунтуяа Техник ажилтан 86+ 13190559887
Б.Ганболд Аж ахуйн эрхлэгч - жолооч 86+ 13674858631


Like us

Зар сурталчилгаа