images

МОНГОЛ УЛСЫН ИРГЭД ВИЗГҮЙ ЗОРЧИХ ОРНУУД

Мэдээ, мэдээлэл

2022-05-05

95

Монгол Улсын иргэд визгүй зорчих орнууд

1. Хятад: Бүх төрлийн паспортаар 30 хоног хүртэл / 1989.03.30

2. Филиппин: Бүх төрлийн паспортаар 21 хоног хүртэл / 1994.05.13

3. Малайз: Бүх төрлийн паспортаар 30 хоног хүртэл / 1994.06.06

4. Казахстан: Бүх төрлийн паспортаар 90 хоног хүртэл / 1994.12.02

5. Израйль: Бүх төрлийн паспортаар 30 хоног хүртэл / 1996.03.12

6. Хонконг /БНХАУ/: Бүх төрлийн паспортаар 14 хоног хүртэл / 1998.06.18

7. Киргиз: Бүх төрлийн паспортаар 90 хоног хүртэл / 1999.12.04

8. Куба: Бүх төрлийн паспортаар 30 хоног хүртэл / 2001.10.08

9. Макао /БНХАУ/: Бүх төрлийн паспортаар 90 хоног хүртэл / 2004.07.03

10. Лаос: Бүх төрлийн паспортаар 30 хоног хүртэл / 2007.10.14

11. Tайланд: Бүх төрлийн паспортаар 30 хоног хүртэл / 2008.01.13

12. Беларусь: Бүх төрлийн паспортаар 90 хоног хүртэл / 2013.09.04

13. Турк: Бүх төрлийн паспортаар 30 хоног хүртэл / 2013.10.10

14. Серби: Бүх төрлийн паспортаар 90 хоног хүртэл / 2013.11.08

15. ОХУ: Бүх төрлийн паспортаар 30 хоног хүртэл / 2014.09.03

16. Бразил: Бүх төрлийн паспортаар 90 хоног хүртэл / 2015.09.21

17. Индонез: Бүх төрлийн паспортаар 30 хоног хүртэл / 2016.03.22

18. Сингапур: Бүх төрлийн паспортаар 30 хоног хүртэл / 2017.06.08

19. Украин*: Бүх төрлийн паспортаар 90 хоног хүртэл /Албан ёсны урилгатай тохиолдолд/

20. Аргентин: Бүх төрлийн паспортаар 90 хоног хүртэл / 2018.02.19

21. Уругвай: Бүх төрлийн паспортаар 30 хоног хүртэл / 2018.06.10

22. Чили: Бүх төрлийн паспортаар 90 хоног хүртэл / 2018.12.29

23. Узбекистан: Бүх төрлийн паспортаар 30 хоног хүртэл / 2019.02.01

24. Эквадор: Бүх төрлийн паспортаар 90 хоног хүртэл / 2020.10.23

25. Перу: Бүх төрлийн паспортаар 90 хоног хүртэл / 2021.10.01

ДИПЛОМАТ, АЛБАН ПАСПОРТ

26. Румын: Дипломат, албан паспортаар 30 хоног хүртэл / 1974.10.14

27. БНАСАУ: Дипломат, албан паспортаар 90 хоног хүртэл / 1986.11.14

28. Словак: Дипломат, албан паспортаар 90 хоног хүртэл / 1992.06.26

29. Чех: Дипломат паспортаар 90 хоног хүртэл / 1992.06.26, 2011.07.29

30. Вьетнам: Дипломат, албан паспортаар 90 хоног хүртэл / 2000.01.07

31. Мексик: Дипломат, албан паспортаар 90 хоног хүртэл / 2001.11.09

32. Энэтхэг: Дипломат, албан паспортаар 90 хоног хүртэл / 2005.12.23

33. Болгар: Дипломат, албан паспортаар 90 хоног хүртэл / 2011.01.18

34. Кипр: Дипломат, албан паспортаар 90 хоног хүртэл / 2011.03.30

35. Польш: Дипломат, албан паспортаар 90 хоног хүртэл / 2011.06.29

36. БНСУ: Дипломат, албан паспортаар 90 хоног хүртэл / 2012.05.31

37. Камбож: Дипломат, албан паспортаар 30 хоног хүртэл / 2012.08.27

38. Кувейт: Дипломат, албан паспортаар 90 хоног хүртэл / 2013.04.16

39. Перу: Дипломат, албан паспортаар 90 хоног хүртэл / 2013.04.30

40. ХБНГУ: Зөвхөн Цахим дипломат паспортаар 90 хоног хүртэл / 2013.05.08

41. Бруней: Дипломат, албан паспортаар 14 хоног хүртэл / 2013.07.01

42. Колумб: Дипломат, албан паспортаар 30 хоног хүртэл / 2013.09.23

43. Франц: Дипломат паспортаараар 90 хоног хүртэл / 2013.10.26

44. Мьянмар: Дипломат, албан паспортаар 30 хоног хүртэл / 2013.11.18

45. Эстони: Зөвхөн Цахим дипломат паспортаар 90 хоногхүртэл / 2014.04.28

46. Латви: Дипломат, албан паспортаар 90 хоног хүртэл / 2014.06.12

47. Итали: Дипломат паспортаар 90 хоног хүртэл / 2014.07.14

48. Туркменистан: Дипломат, албан паспортаар 30 хоног хүртэл / 2015.06.03

49. Унгар: Дипломат, албан паспортаар 90 хоног хүртэл / 2016.05.18

50. Япон: Дипломат паспортаар 30 хоног хүртэл / 2016.11.15

51. Балба: Дипломат, албан паспортаар 90 хоног хүртэл / 2016.12.1, 2017.01.18

52. Албани: Цахим дипломат, цахим албан паспорт 90 хоног хүртэл / 2017.03.30

53. Хорват: Дипломат, албан паспортаар 30 хоног хүртэл / 2017.04.26

54. Мальта: Дипломат, албан паспортаар 30 хоног хүртэл / 2018.02.08

55. Литва: Дипломат, албан паспортаар 30 хоног хүртэл / 2018.04.29

56. Швейцарь: Дипломат, албан паспортаар 90 хоног хүртэл / 2018.06.16

57. Азербайжан: Дипломат, албан паспортаар 90 хоног хүртэл / 2019.02.07

58. Армян: Дипломат, албан паспортаар 30 хоног хүртэл / 2019.06.02

59. Грек: Дипломат, албан паспортаар 90 хоног хүртэл / 2020.05.10

60. Словени: Дипломат, албан паспортаар 90 хоног хүртэл / 2021.05.21

БУСАД ХӨНГӨЛӨЛТ

61.  АНУ: Монгол Улсын иргэдэд 3-10 жилийн хугацаанд олон удаа зорчих виз олгоно. 001.07.06

62. ИБУИНВУ: Монгол Улсын иргэдэд 1 удаа 6 сар хүртэл хугацаагаар суурьших эрхтэй, 6 сараас 10 жилийн хугацаатай олон удаа зорчих виз олгохоор, Их Британийн Дипломат паспорт эзэмшигч иргэд Монгол Улсад 30 хүртэл хоногийн хугацаанд визгүй зорчихоор харилцан тохиролцсон. 2009.06.29

63. Канад: Монгол Улсын энгийн паспорттай иргэдэд 10 жил хүртэлх, дипломат болон албан паспорттай иргэдэд 4 жил хүртэлх хугацааны олон удаагийн виз олгоно. 2013.06.04

64. Япон: Япон Улсын Засгийн газраас Монгол Улсын иргэдэд 3 хүртэлх жилийн хугацаатай /нэг удаа 15 хүртэлх хоног/ "Богино хугацааны олон удаагийн виз" олгох шийдвэр гаргасан. 2015.08.10

65. Швейцарь: Монгол Улсын энгийн паспорттай иргэдэд 3-5 жилийн хугацаатай олон удаа зорчих виз олгоно. 2018.06.16

Бусад оронд визтэй зорчино

* Монгол Улс болон Украин Улсын иргэд харилцан зорчиход 1979 онд байгуулсан “Иргэд харилцан визгүй зорчих нөхцөлийг хөнгөвчлөх тухай БНМАУ-ын Засгийн газар, ЗСБНХУ-ын Засгийн газар хоорондын хэлэлцээр” үйлчлэх бөгөөд иргэд албан ёсны урилга авсан байх шаардлагатай.

Мэдээллийн эх сурвалж: https://zarig.mn/xc9


тагууд: мэдээ