ГЭРЭЭ ХЭЛЭЛЦЭЭРИЙН ЖАГСААЛТ

2022-11-03


ГЭРЭЭ ХЭЛЭЛЦЭЭРИЙН ЖАГСААЛТ

 

ТӨРӨЛ

ГЭРЭЭНИЙ НЭР

БАЙГУУЛСАН ОГНОО

1

Төмөр зам

Монгол-Хятадын хилийн төмөр замын хэлэлцээр болон түүний протокол

1955.10.17. Улаанбаатар

2

Төмөр зам

Монгол-Хятадын хилийн төмөр замын хэлэлцээрт өөрчлөлт оруулах асуудлаарх хүснэгт

1957.10.03. Улаанбаатар

 

3

Боловсрол, шинжлэх ухаан, соёл, технологи, эдийн засаг

БНХАУ-ын Цахилгаан мэдээний газар МОНЦАМЭ, БНХАУ-ын Цахилгаан мэдээний хороо Синьхуа-гийн хооронд байгуулсан мэдээ солилцох тухай хэлэлцээр

1958.06.02. Бээжин

4

Худалдаа, эдийн засаг

 

БНХАУ-аас БНМАУ-д техник-эдийн засгийн тусламж үзүүлэх тухай БНМАУ-ын Засгийн газар ба БНХАУ-ын Засгийн газрын хооронд байгуулсан хэлэлцээр

1958.12.29. Бээжин

 

5

Найрамдал, хамтын ажиллагааны гэрээ

БНМАУ-ын Засгийн газар, БНХАУ-ын Засгийн газрын хамтарсан мэдэгдэл

1960.05.31. Улаанбаатар

6

Худалдаа, эдийн засаг

БНХАУ-ын Засгийн газраас БНМАУ-ын Засгийн газарт эдийн засаг-техникийн тусламж үзүүлэх тухай БНМАУ- ын Засгийн газар ба БНХАУ-ын Засгийн газрын хооронд байгуулсан хэлэлцээр

1960.05.31. Улаанбаатар

7

Худалдаа, эдийн засаг

БНХАУ-ын Засгийн газраас БНМАУ-ын Засгийн газарт эдийн засаг-техникийн тусламж үзүүлэх тухай БНМАУ- ын Засгийн газар БНХАУ-ын Засгийн газрын хооронд 1958 оны 12 сарын 29-ний өдөр байгуулсан хэлэлцээрт өөрчлөлт оруулах асуудлаарх солилцох захидал

1960.10.14. Бээжин

8

Худалдаа, эдийн засаг

БНМАУ ба БНХАУ-ын хооронд байгуулсан худалдааны гэрээ

1961.04.26. Улаанбаатар

9

Худалдаа, эдийн засаг

Монгол, Хятадын худалдааны гэрээний 10 дугаар зүйлийн тухай солилцох захидал

1961.04.27. Улаанбаатар

10

Хил, хилийн дэглэм

 

БНМАУ ба БНХАУ-ын хилийн гэрээ

1962.12.26. Бээжин

11

Хил, хилийн дэглэм

БНМАУ-ын Засгийн газар ба БНХАУ-ын Засгийн газрын хооронд байгуулсан хоёр улсын хилийн тухай протокол

1964.06.30. Улаанбаатар

12

Худалдаа, эдийн засаг

БНХАУ-аас БНМАУ-д барьж дуусаагүй 7 обьектыг монголын талд шилжүүлэх өгөх асуудлаарх БНМАУ- ын Засгийн газрын эдийн засгийн төлөөлөгчид, БНХАУ-ын Засгийн газрын эдийн засгийн төлөөлөгчдийн хооронд хийсэн хэлэлцээний протокол

1973.03.23. Улаанбаатар

13

Хил, хилийн дэглэм

Монгол, Хятадын хилийг нэг дэх удаа хамтран шалгасан тухай БНМАУ-ын Засгийн газар, БНХАУ-ын Засгийн газар хоорондын протокол болон тус протоколын Монгол эх дэх алдаатай үсгийн тухай захидал

1984.07.19. Бээжин

14

Зээлийн хэлэлцээр, тусламж

БНМАУ-ын Засгийн газарт БНХАУ-ын Засгийн газраас олгосон эдийн засаг, техникийн тусламжийн зээлийн төлбөрийн тухай БНМАУ-ын Засгийн газар, БНХАУ-ын Засгийн газар хооронд байгуулсан протокол

1986.01.15. Улаанбаатар

15

Консул харилцаа

БНМАУ, БНХАУ-ын хоорондын консулын конвенц

1986.08.09. Улаанбаатар

16

Байгаль орчин

БНМАУ-ын Байгаль орчныг хамгаалах яам, БНХАУ-ын Улсын ус цаг уурын газрын төлөөлөгчдийн хооронд байгуулсан ус цаг уурын судалгаа шинжилгээ, техникийн хамтын ажиллагааны төслийн анхдугаар уулзалтын проткол

1988.09.12. Бээжин

17

ДТГ байгуулах, газар олгох

БНМАУ-ын Ерөнхий консулын газрыг БНХАУ-ын Хөх хотод сэргээн байгуулах тухай БНМАУ-ын Засгийн газар, БНХАУ-ын Засгийн газрын хоорондын хэлэлцээр

1989.03.30. Бээжин

18

Боловсрол, шинжлэх ухаан, соёл, технологи, эдийн засаг

Эдийн засаг, худалдаа, шинжлэх ухаан-техникийн хамтын ажиллагааны Монгол-Хятадын комисс байгуулах тухай БНМАУ-ын Засгийн газар, БНХАУ-ын Засгийн газрын хоорондын хэлэлцээр

1989.03.30. Бээжин

19

Визгуй зорчих

Иргэд харилцан зорчих журмын тухай БНМАУ-ын Засгийн газар, БНХАУ-ын Засгийн газар хоорондын хэлэлцээр

1989.03.30. Бээжин

20

Агаарын харилцаа

Иргэний агаарын тээврийн тухай БНМАУ-ын Засгийн газар, БНХАУ-ын Засгийн газар хоорондын хэлэлцээр ба түүнд өөрчлөлт оруулах тухай БНМАУ-ын Засгийн газар, БНХАУ-ын Засгийн газар хооронд байгуулсан солилцох бичиг

1989.04.08/протокол/, 1992.05.15, 1992.05.25/солилцох захидал/. Бээжин

21

Эрх зуйн туслалцаа

БНМАУ, БНХАУ-ын хооронд иргэний болон эрүүгийн хэргийн талаар эрх зүйн туслалцаа харилцан үзүүлэх тухай гэрээ

1989.08.31. Улаанбаатар

22

Харилцаа холбоо

БНМАУ-ын Холбооны яам, БНХАУ-ын Холбооны яам хооронд шуудан, цахилгаан холбооны салбарт хамтран ажиллах тухай хэлэлцээр

1989.09.29. Бээжин

23

Байгаль орчин

БНМАУ-ын Засгийн газар, БНХАУ-ын Засгийн газрын хооронд байгаль орчныг хамгаалах салбарт хамтран ажиллах тухай хэлэлцээр

1990.05.06. Улаанбаатар

24

Эруул мэнд

БНМАУ-ын Засгийн газар, БНХАУ-ын Засгийн газрын хооронд эрүүлийг хамгаалах салбарт хамтран ажиллах тухай хэлэлцээр

1990.05.06. Бээжин

25

Боловсрол, шинжлэх ухаан, соёл, технологи, эдийн засаг

БНМАУ-ын Засгийн газар, БНХАУ-ын Засгийн газрын хооронд шинжлэх ухаан-техникийн салбарт хамтран ажиллах тухай хэлэлцээр

1990.05.06. Бээжин

26

Худалдаа, эдийн засаг

БНМАУ-ын Засгийн газар, БНХАУ-ын Засгийн газар хоорондын худалдааны хэлэлцээр

1991.01.10. Улаанбаатар

27

Худалдаа, эдийн засаг

Монгол, Хятад хоёр улсын Засгийн газар харилцан бараа нийлүүлэх худалдаанаас чөлөөтэй хөрвөх валютын худалдаанд шилжсэнтэй холбоотой асуудлаарх солилцох захидал

1991.01.10. Улаанбаатар

28

Авто тээвэр

Монгол Улс Хятад Улсын нутаг дэвсгэрээр далайд гарах болон буцах, дамжин өнгөрөх тээвэр хийх тухай БНМАУ-ын Засгийн газар, БНХАУ-ын Засгийн газрын хоорондын хэлэлцээр

1991.08.26. Улаанбаатар

29

Давхар татвар

Татварыг давхардуулж оногдуулахгүй байх, татвар төлөхөөс зайлсхийх явдлаас урьдчилан сэргийлэх тухай БНМАУ-ын Засгийн газар, БНХАУ-ын Засгийн газар хоорондын хэлэлцээр

1991.08.26. Улаанбаатар

30

Хөрөнгө оруулалт

Хөрөнгө оруулалтыг хөхүүлэн дэмжих, харилцан хамгаалах тухай БНМАУ-ын Засгийн газар, БНХАУ-ын Засгийн газар хоорондын хэлэлцээр

1991.08.26. Улаанбаатар

31

Зээлийн хэлэлцээр, тусламж

БНХАУ-ын Засгийн газраас БНМАУ-ын Засгийн газарт зээл олгох тухай БНМАУ-ын Засгийн газар, БНХАУ-ын Засгийн газар хоорондын хэлэлцээр

1991.08.26. Улаанбаатар

32

Зээлийн хэлэлцээр, тусламж

БНХАУ-ын Засгийн газраас БНМАУ-ын Засгийн газарт олгосон зээлийн өрийн үлдэгдлийг төлөх хугацааг хойшлуулах тухай солилцох захидал

1991.08.26. Улаанбаатар

33

Мал эмнэлэг, хорио цээр

Монгол Улсын Засгийн газар, БНХАУ-ын Засгийн газар хоорондын ургамлын хорио цээрийн тухай хэлэлцээр

1992.05.09. Бээжин

34

Зээлийн хэлэлцээр, тусламж

Хятадын Засгийн газраас Монгол Улсын Засгийн газарт зээл олгох тухай Монгол Улсын Засгийн газар, БНХАУ-ын Засгийн газар хоорондын хэлэлцээр

1992.05.09. Бээжин

35

Худалдаа, эдийн засаг

Монгол Улсын Засгийн газар, БНХАУ-ын Засгийн газар хоорондын эдийн засгийн хамтын ажиллагааны тухай хэлэлцээр

1992.05.09. Бээжин

36

Боловсрол, шинжлэх ухаан, соёл, технологи, эдийн засаг

БНХАУ-ын Засгийн газраас Монгол Улсад эд материал нийлүүлэх тухай хоёр улсын Засгийн газрын хоорондын солилцох захидал

1992.11.26. Бээжин

37

Гаалийн харилцаа

Гаалийн асуудлаар хамтран ажиллах, харилцан туслах тухай Монгол Улсын Засгийн газар, БНХАУ-ын Засгийн газар хоорондын хэлэлцээр

1993.09. Улаанбаатар

38

Мал эмнэлэг, хорио цээр

Монгол Улсын Засгийн газар, БНХАУ-ын Засгийн газар хооронд мал, амьтны хорио цээр болон мал эмнэлгийн салбарт хамтран ажиллах тухай хэлэлцээр

Бээжин

39

Соёл /дангаар/

Монгол Улсын Засгийн газар, БНХАУ-ын Засгийн газрын хооронд соёлын салбарт хамтран ажиллах тухай хэлэлцээр

1994.04.29. Улаанбаатар

40

Найрамдал, хамтын ажиллагааны гэрээ

Монгол Улс, БНХАУ-ын найрсаг харилцаа, хамтын ажиллагааны тухай гэрээ

1994.04.29. Улаанбаатар

41

Боловсрол, шинжлэх ухаан, соёл, технологи, эдийн засаг

Монгол Улсын Засгийн газар, БНХАУ-ын Засгийн газрын хоорондын эдийн засаг, техникийн талаар хамтран ажиллах тухай хэлэлцээр

1994.04.29. Улаанбаатар

42

Хил, хилийн дэглэм

Хилийн усыг хамгаалах болон ашиглах тухай Монгол Улсын Засгийн газар, БНХАУ-ын Засгийн газрын хоорондын хэлэлцээр

1994.04.29. Улаанбаатар

43

Боловсрол, шинжлэх ухаан, соёл, технологи, эдийн засаг

Монгол Улсын Засгийн газар, БНХАУ-ын Засгийн газар хоорондын эскпорт, импортын барааны чанарыг баталгаажуулах, харилцан зөвшөөрөх талаар хамтран ажиллах тухай хэлэлцээр

1994.04.29. Улаанбаатар

44

Худалдаа, эдийн засаг

Монгол Улс, БНХАУ-ын хоорондын хил орчмын худалдааны тухай солилцох захидал

1994.04.. Улаанбаатар

45

Төлбөр

 

Монгол Улс, БНХАУ-ын хоорондын худалдааны төлбөрийг клирингийн тооцоогоор гүйцэтгэж байх үед гарсан төлбөрийн зөрүүг зохицуулах тухай солилцох захидал

1994.04.29. Улаанбаатар

46

Эрчим хүч, ашигт малтмал

Монгол Улсад усан цахилгаан станц барьж байгуулах зэрэг 16 төслийг хэрэгжүүлэх тухай Монгол Улсын Засгийн газар, БНХАУ-ын Засгийн газрын хоорондын солилцох захидал

1995.08.. Улаанбаатар

47

Мал эмнэлэг, хорио цээр

Монгол Улсад БНХАУ-аас үржлийн гахай экспортлох мал эмнэлэг, хорио цээрийн нөхцөл

1995.10.25. Эрээн хот

48

Мал эмнэлэг, хорио цээр

Монгол Улсад БНХАУ-аас тэжээвэр шувуу, үржлийн өндөг экспортлох мал эмнэлэг, хорио цээрийн нөхцөл

1995.10.25. Эрээн хот

49

Мал эмнэлэг, хорио цээр

БНХАУ-д Монгол Улсаас нядалгааны зориулалтын хонь, ямаа оруулахад халдвараас сэргийлэх ариун цэврийн нөхцөл

1995.10.25 Эрээн хот

50

Мал эмнэлэг, хорио цээр

БНХАУ-д Монгол Улсаас нядалгааны зориулалтын үхэр экспортлох мал эмнэлэг, хорио цээрийн нөхцөл

1995.10.25. Эрээн хот

51

Зээлийн хэлэлцээр, тусламж

1991 оны 8 дугаар сарын 26-ны өдөр байгуулсан хэлэлцээрийн дагуу Хятадын талаас Монгол Улсад олгосон зээлийн ашиглалтын хугацааг сунгах тухай Монгол Улсын Засгийн газар, БНХАУ-ын Засгийн газар хоорондын солилцох захидал

1997.03.19. Улаанбаатар, 1997.03.21. Улаанбаатар

52

Зээлийн хэлэлцээр, тусламж

1992 оны 5 дугаар сарын 9-ний өдөр байгуулсан хэлэлцээрийн дагуу Хятадын талаас Монгол Улсад олгосон зээлийн ашиглалтын хугацааг сунгах тухай Монгол Улсын Засгийн газар, БНХАУ-ын Засгийн газрын хоорондын солилцох захидал

1997.04.14. Улаанбаатар

53

Зээлийн хэлэлцээр, тусламж

1995 оны 8 дугаар сарын 22-ний өдрийн солилцох захидлаар нотолсон Монголын керамик үйлдвэрийн төслийг цуцлах тухай Монгол Улсын Засгийн газар, БНХАУ-ын Засгийн газрын хоорондын солилцох захидал

1997.04.14. Улаанбаатар

54

Ялтан шилжүүлэх

Гэмт этгээдийг шилжүүлэн өгөх тухай Монгол Улс, БНХАУ хоорондын гэрээ

1997.08.19. Улаанбаатар

55

Боловсрол, шинжлэх ухаан, соёл, технологи, эдийн засаг

Монгол Улсын Засгийн газар, БНХАУ-ын Засгийн газар хоорондын боловсролын үнэмлэх, эрдмийн зэргийн гэрчилгээг харилцан хүлээн зөвшөөрөх тухай хэлэлцээр

1998.12.11.

56

Зээлийн хэлэлцээр, тусламж

Хятад Улсаас Монгол Улсад хөнгөлөлттэй зээл олгох тухай Монгол Улсын Засгийн газар, БНХАУ-ын Засгийн газар хоорондын ерөнхий хэлэлцээр

1998.12.11. Бээжин

57

Боловсрол, шинжлэх ухаан, соёл, технологи, эдийн засаг

Биеийн тамир, спортын салбарт хамтран ажиллах тухай Монгол Улсын Засгийн газар, БНХАУ-ын Засгийн газар хоорондын хэлэлцээр

1998.12.11.

58

Байгаль орчин

Хил орчмын ой хээрийн түймэртэй тэмцэх талаар хамтран ажиллах тухай Монгол Улсын Засгийн газар, БНХАУ-ын Засгийн газар хоорондын хэлэлцээр

1999.07.15. Бээжин

59

Зээлийн хэлэлцээр, тусламж

Хятад Улсаас Монгол Улсад хөнгөлттэй зээл олгох тухай Монгол Улсын Засгийн газар, БНХАУ-ын Засгийн газар хоорондын ерөнхий хэлэлцээр

2000.12.28. Бээжин

60

Зээлийн хэлэлцээр, тусламж

Монгол Улсад олгосон 2 удаагийн бага хүүтэй зээлийн хугацааг сунгах тухай Монгол Улсын Засгийн газар, БНХАУ-ын Засгийн газрын хоорондын солилцох захидал

2002.06.27. Бээжин

61

Дипломат төлөөлөгчийн газар

Монгол Улсаас Хөх хотод суугаа Ерөнхий консулын газрын Эрээн хот дахь салбарын барилгын газрын тухай Монгол Улсын Гадаад хэргийн яам, БНХАУ-ын Гадаад явдлын яам хоорондын хэлэлцээр

2002.11.27. Бээжин

62

Хил, хилийн дэглэм

Монгол, Хятадын хилийн боомт, тэдгээрийн дэглэмийн тухай Монгол Улсын Засгийн газар, БНХАУ-ын Засгийн газар хоорондын хэлэлцээр

2004.07.05. Бээжин

63

Консул харилцаа

Монгол Улсын Засгийн газар, БНХАУ-ын Засгийн газрын хооронд Монгол Улсаас Хөх хотод суугаа ЕКг- ын Эрээн дэх салбарын түвшинг дээшлүүлэн Монгол Улсаас Эрээн хотод суугаа Консулын газар болгон өөрчлөх тухай солилцох захидал

2005.08.11, 2005.09.12. Бээжин

64

Зээлийн хэлэлцээр, тусламж

БНХАУ-ын Засгийн газраас Монгол Улсын Засгийн газарт олгох 300 сая ам долларын экспортын хөнгөлөлттэй зээлийг ашиглах тухай Монгол Улсын Сангийн яам, Хятадын Экспорт-Импорт банкны хоорондын зээлийн ерөнхий хэлэлцээр

2005.11.28. Бээжин

65

Оюуны өмчийг хамгаалах

МУ-ын Засгийн газар, БНХАУ-ын Засгийн газар хоорондын оюуны өмчийн салбарт хамтран ажиллах тухай хэлэлцээр

2005.11.28. Бээжин

66

Хилийн боомт

Монгол, Хятадын хилийг хоёрдахь удаа хамтран шалгасан тухай Монгол Улсын Засгийн газар, БНХАУ- ын Засгийн газар хоорондын протокол

2005.11.28. Бээжин

67

Боловсрол, шинжлэх ухаан, соёл, технологи, эдийн засаг

Монгол Улсын Засгийн газар, БНХАУ-ын Засгийн газар хоорондын эдийн засаг, техникийн хамтын ажиллагааны хэлэлцээр

2006.11.22. Бээжин

68

Боловсрол, шинжлэх ухаан, соёл, технологи, эдийн засаг

Монгол Улсын Засгийн газар, БНХАУ-ын Засгийн газар хоорондын эдийн засаг-техникийн хамтын ажиллагааны тухай хэлэлцээр /50 сая юань/

2007.06.30. Улаанбаатар

69

Боловсрол, шинжлэх ухаан, соёл, технологи, эдийн засаг

Монгол Улсын Засгийн газар, БНХАУ-ын Засгийн газар хоорондын эдийн засаг, техникийн хамтын ажиллагааны хэлэлцээр /10 сая юань/

2007.06.30. Улаанбаатар

70

Эдийн засаг

Монгол Улсын Засгийн газар, БНХАУ-ын Засгийн газар хоорондын эдийн засаг, техникийн хамтын ажиллагааны хэлэлцээр (20 сая юань)

2007.10.15. Улаанбаатар

71

Консул харилцаа

Монгол Улс шанхайд консулын газар байгуулах тухай Монгол Улсын Засгийн газар, Бүгд Найрамдах Хятад Ард Улсын Засгийн газар хоорондын солилцох захидал

2008.03.25, 2008.03.31. Улаанбаатар, Бээжин

72

Боловсрол, шинжлэх ухаан, соёл, технологи, эдийн засаг

Монгол Улсын Засгийн газар, БНХАУ-ын Засгийн газар хоорондын эдийн засаг, техникийн хамтын ажиллагааны хэлэлцээр

2008.04.11. Саньяа

73

Боловсрол, шинжлэх ухаан, соёл, технологи, эдийн засаг

Монгол Улсын Засгийн газар, БНХАУ-ын Засгийн газар хоорондын эдийн засаг, техникийн хамтын ажиллагааны хэлэлцээр

2008.06.19. Улаанбаатар

74

Худалдаа, эдийн засаг

Монгол Улс, БНХАУ-ын худалдаа, эдийн засгийн хамтын ажиллагааг хөгжүүлэх дунд хугацааны хөтөлбөр

2008.06.19. Улаанбаатар

75

Зээлийн хэлэлцээр, тусламж

Зээлийн өрийг төлөх хугацааг хойшлуулах тухай Монгол Улсын Засгийн газар, БНХАУ-ын засгийн газар хоорондын солилцох захидал

2008.06.19. Улаанбаатар

76

Зээл

БНХАУ-ын Засгийн газраас Монгол Улсын Засгийн газарт олгох 300 сая долларын экспортын хөнгөлөлттэй зээлийг ашиглах тухай Монгол Улсын Сангийн яам, Хятадын Экспорт-импорт банкны хоорондын зээлийн ерөнхий хэлэлцээрт нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай харилцан ойлголцлын санамж бичиг

2008.06.19. Улаанбаатар

77

Боловсрол, шинжлэх ухаан, соёл, технологи, эдийн засаг

Монгол Улсын Засгийн газар, БНХАУ-ын Засгийн газар хоорондын эдийн засаг, техникийн хамтын ажиллагааны хэлэлцээр

2009.06.25. Улаанбаатар

78

Зээлийн хэлэлцээр, тусламж

Бээжин гудамж байгуулах төсөлтэй танилцах Хятадын мэргэжилтний багийг Монгол Улсад ажиллуулах тухай БНХАУ, Монгол Улсын хооронд байгуулсан солилцох захидал

2009.04.08, 2009.07.10. Улаанбаатар

79

Ашигт малтмал, эрчим хүч

Эрдэс баялаг, эрчим хүчний салбарт хамтран ажиллах тухай Монгол Улсын Засгийн газар, БНХАУ-ын Засгийн газар хоорондын хэлэлцээр

2009.12.07. Бээжин

80

Зээлийн хэлэлцээр

Монгол Улсын Сангийн яам, БНХАУ-ын Экспорт, импорт банк хоорондын Монгол Улсын Мэдээлэл, холбооны үндсэн сүлжээний өргөтгөл, шинэчлэл төслийн тусгайлсан зээлийн хэлэлцээр

2009.12.08. Бээжин

81

Боловсрол, шинжлэх ухаан, соёл, технологи, эдийн засаг

БНХАУ-ын Засгийн газар, Монгол Улсын Засгийн газар хоорондын эдийн засаг, техникийн хамтын ажиллагааны хэлэлцээр

2009.12.18. Улаанбаатар

82

Боловсрол, шинжлэх ухаан, соёл, технологи, эдийн засаг

Монгол Улсын Засгийн газар, БНХАУ-ын Засгийн газар хоорондын эдийн засаг, техникийн хамтын ажиллагааны тухай хэлэлцээр

2010.05.01. Шанхай

83

Соёл /дангаар/

Соёлын төв харилцан байгуулах тухай Монгол Улсын Засгийн газар, БНХАУ-ын Засгийн газар хоорондын хэлэлцээр

2010.05.01. Шанхай

 

84

Боловсрол, шинжлэх ухаан, соёл, технологи, эдийн засаг

Монгол Улсын Засгийн газар, БНХАУ-ын Засгийн газар хоорондын Эдийн засаг, техникийн хамтын ажиллагааны тухай хэлэлцээр

2010.05.01 . Шанхай

85

Хил, хилийн дэглэм

Монгол, Хятадын хилийн дэглэмийн тухай Монгол Улсын Засгийн газар, БНХАУ-ын Засгийн газар хоорондын гэрээ

2010.06.01. Улаанбаатар

86

Гаалийн харилцаа

“Гаалийн асуудлаар харилцан туслах, хамтран ажиллах тухай Монгол Улсын Засгийн газар, БНХАУ- ын Засгийн газар хоорондын 1993 оны 9 дүгээр сарын 7-ны өдрийн хэлэлцээрийг хэрэгжүүлэх тухай Монгол Улсын Засгийн газар, БНХАУ-ын Засгийн Газар хоорондын протокол

2010.06.01 . Улаанбаатар

87

Боловсрол, шинжлэх ухаан, соёл, технологи, эдийн засаг

Монгол Улсын Засгийн газар, БНХАУ-ын Засгийн газар хоорондын Эдийн засаг, техникийн хамтын ажиллагааны тухай хэлэлцээр

2010.06.01 . Улаанбаатар

88

Зээлийн хэлэлцээр, тусламж

Монгол Улсад Улаанбаатар хотын Бээжингийн гудамжны замыг шиэчлэн тохижуулах төслийг хэрэгжүүлэх тухай Монгол Улсын Засгийн газар, БНХАУ-ын Засгийн газар хоорондын солилцох захидал

2010.06.01 . Улаанбаатар

89

Боловсрол, шинжлэх ухаан, соёл, технологи, эдийн засаг

Монгол Улсын Засгийн газар, БНХАУ-ын Засгийн газар хоорондын боловсролын үнэмлэх, эрдмийн зэргийн гэрчилгээг харилцан хүлээн зөвшөөрөх тухай хэлэлцээрийг сэргээж, түүнд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай протокол

2010.06.01 . Улаанбаатар

90

Зээл

Монгол Улсын Сангийн яам, БНХАУ-ын Экспорт, импорт банк хоорондын Замын-Үүдийн дэд бүтцийг сайжруулах төслийн тусгайлсан зээлийн хэлэлцээр

2010.06.01 . Улаанбаатар

91

Зээл

Монгол Улсын Сангийн яам, БНХАУ-ын Экспорт, импорт банк хоорондын төмөр замын хөдлөх бүрэлдэхүүний паркийг нэмэгдүүлэх төслийн тусгайлсан зээлийн хэлэлцээр

2010.06.01 . Улаанбаатар

92

Зээл

Монгол Улсын Сангийн яам, БНХАУ-ын Экспорт, импорт банк хоорондын баруун бүсийн автозамыг хөгжүүлэх төслийн тусгайлсан зээлийн хэлэлцээр

2010.10.09

93

ДТГ байгуулах, газар олгох

 

Хонгконгод ЕКГ байгуулах тухай Монгол Улс, БНХАУ- ын хооронд байгуулсан солилцох захидал

2011.02.22 . Бээжин, 2011.02.24. Улаанбаатар

94

Байгаль орчин

Монгол Улсын Засгийн газар, БНХАУ-ын Засгийн газар хилийн бүс нутгийгой хээрийн түймрээс хамгаалах тухай хэлэлцээрийг хэрэгжүүлэх нарийвчилсан журам

2011.02.24. Улаанбаатар

95

Банк санхүү

Монголбанк, Хятадын Ардын банк хооронд байгуулсан Үндэсний мөнгөн тэмдэгт юань, төгрөг солилцох своп хэлцлийн гэрээ

2011.05.06

96

Боловсрол, шинжлэх ухаан, соёл, технологи, эдийн засаг

БНХАУ-ын Засгийн газар, Монгол Улсын Засгийн газар хоорондын Эдийн засаг, худалдаа, шинжлэх ухаан-техникийн хамтарсан комиссын 12 дугаар хуралдааны тэмдэглэл

2011.06.13. Улаанбаатар

97

Зээл

Монгол Улсын Сангийн яам, БНХАУ-ын Экспорт, импорт банк хоорондын орон сууцны хороолол төслийн тусгайлсан зээлийн хэлэлцээр

2011.06.13. Улаанбаатар

98

Зээл

Монгол Улсын Сангийн яам, БНХАУ-ын Экспорт, импорт банк хоорондын тоног төхөөрөмж худалдаж авах тухай хөнгөлөлттэй зээлийн хэлэлцээр

2011.06.13. Улаанбаатар

99

Боловсрол, шинжлэх ухаан, соёл, технологи, эдийн засаг

БНХАУ-ын Засгийн газар, Монгол Улсын Засгийн газар хоорондын эдийн засаг, техникийн хамтын ажиллагааны хэлэлцээр

2011.06.13. Улаанбаатар

100

Найрамдал, хамтын ажиллагааны гэрээ

Монгол Улс, БНХАУ хооронд стратегийн түншлэлийн харилцаа тогтоох тухай хамтарсан мэдэгдэл

2011.06.16. Бээжин

101

Боловсрол, шинжлэх ухаан, соёл, технологи, эдийн засаг

Монгол Улсын Засгийн газар, БНХАУ-ын Засгийн газар хоорондын эдийн засаг, техникийн хамтын ажиллагааны хэлэлцээр

2011.06.16. Бээжин

102

Авто тээвэр

Авто тээврийн тухай Монгол Улсын Засгийн газар, БНХАУ-ын Засгийн газар хоорондын хэлэлцээр

2011.06.16. Бээжин

103

Хамтын ажиллагаа

Монгол Улсын Зам, тээвэр, барилга, хот байгуулалтын яам, БНХАУ-ын Экспорт, импорт банк хооронд хамтран ажиллах тухай гэрээ

2011.06.16. Бээжин

104

Боловсрол

Монгол Улсын Боловсрол, соёл,шинжлэх Ухааны Яам, БНХАУ-ын Боловсролын яамны хооронд 2011­2016 онд хэрэгжүүлэх боловсролын солилцоо, хамтын ажиллагааны төлөвлөгөө

2011.06.16. Бээжин

105

Хөрөнгө оруулалт

Монгол Улсын Сангийн яам, Монгол Улсын Боловсрол, соёл, шинжлэх ухааны яам, БНХАУ-ын Экспорт, импорт банктай хамтран ажиллах тухай санамж бичиг

2011.06.16. Бээжин

106

Зээл

БНХАУ-ын Засгийн газраас Монгол Улсын Засгийн газарт олгох 500 сая ам.долларын экспортын зээлийг ашиглах тухай Монгол Улсын Сангийн яам, Хятадын Экспорт-импорт банк хоорондын ерөнхий хэлэлцээр

2011.06.16. Бээжин

107

Соёл /дангаар/

Соёлын өвийг хууль бусаар хил давуулах, соёлын дурсгалт газар хууль бусаар малтлага хийх, түүх, соёлын дурсгалт зүйлсийг хулгайд алдагдахаас сэргийлэх тухай Монгол Улсын Засгийн газар, БНХАУ- ын Засгийн газар хоорондын хэлэлцээр

2011.06.16. Бээжин

108

Ялтан шилжүүлэх

Ялтан шилжүүлэх тухай Монгол Улс болон БНХАУ хоорондын гэрээ

2011.06.16. Бээжин

109

Зохион байгуулалттай гэмт хэрэг, терроризмтой тэмцэх

Гэмт хэрэгтэй хамтран тэмцэх тухай Монгол Улсын Засгийн газар, БНХАУ-ын Засгийн газар хооронд байгуулсан хэлэлцээр

2011.07.07. Улаанбаатар

110

Боловсрол, шинжлэх ухаан, соёл, технологи, эдийн засаг

БНХАУ-ын Засгийн газар, Монгол Улсын Засгийн газар хоорондын эдийн засаг, техникийн хамтын ажиллагааны хэлэлцээр

2011.08.24. Улаанбаатар

111

Зээлийн хэлэлцээр, тусламж

БНХАУ-аас Монгол Улсад олгох 10 сая юанийн буцалтгүй тусламжийн тухай солилцох захидал

2011.08.24. Улаанбаатар

112

Хөдөө аж ахуй

Монгол Улсын Сангийн яам, БНХАУ-ын Экспорт, импорт банк хоорондын хөдөө аж ахуйн бага оврын трактор худалдан авах төслийн тусгайлсан зээлийн хэлэлцээр

2012.04.10. Бээжин

113

Боловсрол, шинжлэх ухаан, соёл, технологи, эдийн засаг

Монгол Улсын Засгийн газар, БНХАУ-ын Засгийн газар хоорондын эдийн засаг, техникийн хамтын ажиллагааны хэлэлцээр

2012.09.03. Улаанбаатар

114

Боловсрол, шинжлэх ухаан, соёл, технологи, эдийн засаг

Монгол Улсын Засгийн газар, БНХАУ-ын Засгийн газар хоорондын эдийн засаг, техникийн хамтын ажиллагааны хэлэлцээр

2013.01.30. Улаанбаатар

115

Зээлийн хэлэлцээр, тусламж

БНХАУ-ын Засгийн газрын буцалтгүй тусламжийн хөрөнгөөр хэрэгжүүлсэн Монгол Улсын мэргэжлийн хяналтын ерөнхийгазрын төв лабораторийн төслийг хүлээлцэх акт

2013.01.30. Улаанбаатар

116

Боловсрол, шинжлэх ухаан, соёл, технологи, эдийн засаг

Худалдаа, эдийн засаг, шинжлэх ухаан, техникийн хамтын ажиллагааны Монгол,    Хятадын Засгийн газар хоорондын комиссын 13-р хуралдааны протокол

2013.05.22. Бээжин

117

Худалдаа, эдийн засаг

БНХАУ-ын Засгийнгазраас Монгол Улсын Засгийн газартгалт тэрэгний ачаа бараа шалгах тоног төхөөрөмж болон чингэлэг шалгах тоногтөхөөрөмж нийлүүлэх тухай Засгийн газар хоорондын солилцох захидал

2013.06.04. Улаанбаатар

118

Батлан хамгаалах

Цэрэг-техникийн хамтын ажиллагааны тухай Монгол Улсын Засгийн газар, БНХАУ-ын Засгийн газар хоорондын хэлэлцээр

2013.09.18. Бээжин

119

Зээлийн хэлэлцээр, тусламж

Иргэний агаарын хөлгийгэрэн хайх, авран туслах ажиллагааг зохицуулах тухай Монгол    Улсын Засгийн газар, БНХАУ-ын Засгийн газар хоорондын хэлэлцээр

2013.10.25. Бээжин

120

Найрамдал, хамтын ажиллагааны гэрээ

Монгол Улс, БНХАУ-ын хооронд Стратегийн түншлэлийн харилцааг хөгжүүлэх дунд, урт хугацааны хөтөлбөр

2013.10.25. Бээжин

121

Боловсрол, шинжлэх ухаан, соёл, технологи, эдийн засаг

Монгол Улсын Засгийн газар, БНХАУ-ын Засгийн газар хоорондын эдийн засаг, техникийн хамтын ажиллагааны хэлэлцээр

2013.10.25. Бээжин

122

Найрамдал, хамтын ажиллагаа

Монгол Улс, БНХАУ-ын хооронд иж бүрэн стратегийн түншлэлийн харилцаа хөгжүүлэх тухай хамтарсан тунхаглал

2014.08.21. Улаанбаатар

123

Найрамдал, хамтын ажиллагаа

Монгол Улс, БНХАУ-ын хооронд 1949-2012 онд байгуулсан хоёр талт гэрээний    үйлчлэлийн талаарх Монгол Улсын Засгийн газар, БНХАУ-ын Засгийн газар хоорондын протокол

2014.08.21. Улаанбаатар

124

Ялтан шилжүүлэх

“Ялтан шилжүүлэх тухай Монгол Улс, Бүгд    Найрамдах Хятад Ард Улс хоорондын гэрээ”-ний батламж жуух бичиг солилцсон тухай протокол

2014.08.21. Улаанбаатар

125

Тээвэр

Монгол Улс Хятад Улсын нутаг дэвсгэрээр далайд гарах болон буцах, дамжин өнгөрөх тээвэр хийх тухай Монгол Улсын Засгийн газар, БНХАУ-ын Засгийн газар хоорондын хэлэлцээр

2014.08.21. Улаанбаатар

126

Тээвэр

Төмөр замын дамжин өнгөрөх тээврийн хамтын ажиллагааны тухай Монгол Улсын Засгийн газар, БНХАУ-ын Засгийн газар хоорондын хэлэлцээр

2014.08.21. Улаанбаатар

127

Тээвэр

Төмөр замын тээврийн хамтын ажиллагааг хөгжүүлэх тухай Монгол Улсын Засгийн газар,    БНХАУ-ын Засгийн газар хоорондын харилцан ойлголцлын санамж бичиг

2014.08.21. Улаанбаатар

128

Худалдаа, эдийн засаг

Монгол Улс, Бүгд Найрамдах Хятад Ард Улсын худалдаа, эдийн засгийн хамтын ажиллагааг хөгжүүлэх дунд хугацааны    хөтөлбөр

2014.08.21. Улаанбаатар

129

Зээл, тусламж

Эдийн засаг, техникийн хамтын ажиллагааны тухай Монгол Улсын Засгийн газар, БНХАУ-ын Засгийн газар хоорондын хэлэлцээр

2014.08.21. Улаанбаатар

130

Зээл, тусламж

Хятадын талын тусламжаар Улаанбаатар хотод хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдийн хөгжлийн төв байгуулах төслийг эхлүүлэх тухай Монгол Улсын Засгийн газар, БНХАУ-ын Засгийн газар хоорондын солилцох захидал

2014.08.21. Улаанбаатар

131

Эдийн засаг

Эдийн засаг, техникийн хамтын ажиллагааны тухай Монгол Улсын Засгийн газар, БНХАУ-ын Засгийн газар хоорондын хэлэлцээр

2015.11.10

132

Зээл

Монгол Улсын Засгийн газар, БНХАУ-ын Экспорт Импорт банк хоорондын 1.0 тэрбум ам.долларын зээлийн ерөнхий хэлэлцээр

2015.11.10

133

Буцалтгуй тусламж

Бүгд Найрамдах Хятад Ард Улсын Засгийн газрын 2016 онд олгох 300 сая юанийн буцалтгүй тусламжийн хүрээнд хэрэгжүүлэх төслүүдийн солилцох захидал /рентген/

2015.11.10

134

Тусламж

Бүгд Найрамдах Хятад Ард Улсын Засгийн газрын 2016 онд олгох 300 сая юанийн буцалтгүй тусламжийн хүрээнд хэрэгжүүлэх төслүүдийн солилцох захидал /ой хээрийн түймэр/

2015.11.10

135

Эдийн засаг, тусламж

Эдийн засаг, техникийн хамтын ажиллагааны тухай Монгол Улсын Засгийн газар, БНХАУ-ын Засгийн газар хоорондын хэлэлцээр

2016.07.14. Улаанбаатар

136

Худалдаа, эдийн засаг

Монгол Улсын Засгийн газрын өрийг чөлөөлөх тухай Монгол Улсын Засгийн газар, БНХАУ-ын Засгийн газар хоорондын хэлэлцээр

2016.07.14. Улаанбаатар

137

Тусламж

БНХАУ-ын Засгийн газраас 2014 онд олгосон 300 сая юанийн буцалтгүй тусламжийн хөрөнгөөр хэрэгжүүлэх “Ерөнхий боловсролын 7 сургууль, 1 цэцэрлэг барих”  төслийн хүрээнд 3 сургуулийн төслийг эхлүүлэх талаар солилцох захидал

2016.07.14. Улаанбаатар

138

Хамтын ажиллагаа

“Хөгжлийн зам” болон “Бүс ба Зам” санаачилгыг уялдуулах тухай Монгол Улсын Засгийн газар, БНХАУ- ын Засгийн газар хоорондын харилцан ойлголцлын санамж бичиг

2017.05.12. Бээжин

139

Хүмүүнлэг

Монгол, Хятадын хүмүүнлэгийн солилцооны хамтарсан зөвлөл байгуулах тухай Монгол Улсын Засгийн газар, БНХАУ-ын Засгийн газар хоорондын харилцан ойлголцлын санамж бичиг

2017.05.12. Бээжин

140

Эдийн засаг, тусламж

Эдийн засаг, техникийн хамтын ажиллагааны тухай Монгол Улсын Засгийн газар, БНХАУ-ын Засгийн газар хоорондын хэлэлцээр

2017.05.12. Бээжин

141

Хөрөнгө оруулалт

Үйлдвэрлэлийн чадавхи, хөрөнгө оруулалтын хамтын ажиллагааг бэхжүүлэх тухай Монгол Улсын Засгийн газар, БНХАУ-ын Засгийн газар хоорондын ерөнхий хэлэлцээр

2018.04.09. Бээжин

142

Эдийн засаг, тусламж

Эдийн засаг, техникийн хамтын ажиллагааны тухай Монгол Улсын Засгийн газар, БНХАУ-ын Засгийн газар хоорондын хэлэлцээр

2018.04.09. Бээжин

143

Хамтын ажиллагаа

Монгол Улс болон Бүгд Найрамдах Хятад Ард Улс хооронд дипломат харилцаа тогтоосны 70 жилийн ойг тэмдэглэн өнгөрүүлэх тухай Монгол Улсын Засгийн газар, Бүгд Найрамдах Хятад Ард Улсын Засгийн газар хоорондын харилцан ойлголцлын санамж бичиг

2018.08.23. Улаанбаатар