images

ХӨХХОТЫН КОВИД-19 -Н НӨХЦӨЛ БАЙДАЛ

Мэдээ, мэдээлэл

2022-11-11

61

Хөххотод өдөр бүр Ковид-19 халдварын тоо бүртгэгдэж хатуу хөл хорионы дэглэм үргэлжилсээр байна.

Сүүлийн 14 хоногийн байдлаар шинээр нэмэгдсэн Ковид-19-ийн халдварын нөхцөл байдлыг шинж тэмдэгтэй халдвар болон шинж тэмдэггүй халдвараар ангилж хүснэгтээр үзүүлбэл:

Хөххотын шинээр нэмэгдсэн эерэг тохиолдол

 

Шинж тэмдэгтэй

Шинж тэмдэггүй

Тухайн өдөр бүртгэгдсэн нийт халдварын тоо

2022/10/27 – 00:00-24:00

8

64

72

2022/10/28 – 00:00-24:00

5

62

67

2022/10/29 – 00:00-24:00

7

71

78

2022/10/30 – 00:00-24:00

10

85

95

2022/10/31 – 00:00-24:00

7

144

151

2022/11/01 – 00:00-24:00

20

283

303

2022/11/02 – 00:00-24:00

188

730

918

2022/11/03 – 00:00-24:00

238

514

752

2022/11/04 – 00:00-24:00

72

469

541

2022/11/05 – 00:00-24:00

39

618

657

2022/11/06 – 00:00-24:00

55

958

1013

2022/11/07 – 00:00-24:00

156

1604

1760

2022/11/08 – 00:00-24:00

129

891

1020

2022/11/09 – 00:00-24:00

101

956

1057

2022/11/10 – 00:00-24:00

91

1063

1154

Өнөөдрийн байдлаар Хөххотын хэмжээнд нийт 9968 идэвхтэй халдварын тохиолдол бүртгэлтэй байна.

 

             2022 оны 11 дугаар сарын 11-ний өдөр Хөххотод 34 иргэн эдгэрч эмнэлгээс гарч, эрүүл мэндийн хяналтад байсан шинж тэмдэггүй халдвартай нийт 179 иргэн нэгдсэн тусгаарлалтаас гарсан байна.

Өнөөдрийн байдлаар ӨМӨЗО-ы Бугат хотод 29, Хянган аймагт 1, Тунляо хотод 5, Улаанхад хотод 72, Шилийнгол аймагт 22, Ордос хотод 52, Ухай хотод 4, Альшаа аймагт 71 (Альшаа Зүүн хошуу 7, Альшаа Баруун хошуу 56, Сэхээ боомт 8), Улаанцав хотод 58, Баяннуур хотод 117 (Линхэ дүүрэгт 20, Вуюань шянь 35, Урадын урд хошуу 41, Урадын хойд хошуу 11, Хангин хошуу 10) идэвхтэй халдварын тохиолдол тус тус бүртгэлтэй байна.


тагууд: мэдээ