images

ХӨХХОТЫН КОВИД-19 -Н НӨХЦӨЛ БАЙДЛЫН ТУХАЙ

Мэдээ, мэдээлэл

2022-11-16

15

Сүүлийн 14 хоногийн байдлаар шинээр нэмэгдсэн Ковид-19-ийн халдварын нөхцөл байдлыг шинж тэмдэгтэй халдвар болон шинж тэмдэггүй халдвараар ангилж хүснэгтээр үзүүлбэл:

Хөххотын шинээр нэмэгдсэн эерэг тохиолдол

 

Шинж тэмдэгтэй

Шинж тэмдэггүй

Тухайн өдөр бүртгэгдсэн нийт халдварын тоо

2022/11/01 – 00:00-24:00

20

283

303

2022/11/02 – 00:00-24:00

188

730

918

2022/11/03 – 00:00-24:00

238

514

752

2022/11/04 – 00:00-24:00

72

469

541

2022/11/05 – 00:00-24:00

39

618

657

2022/11/06 – 00:00-24:00

55

958

1013

2022/11/07 – 00:00-24:00

156

1604

1760

2022/11/08 – 00:00-24:00

129

891

1020

2022/11/09 – 00:00-24:00

101

956

1057

2022/11/10 – 00:00-24:00

91

1063

1154

2022/11/11 – 00:00-24:00

79

1056

1135

2022/11/12 – 00:00-24:00

101

1177

1278

2022/11/13 – 00:00-24:00

75

1061

1136

2022/11/14 – 00:00-24:00

76

1096

1172

2022/11/15 – 00:00-24:00

73

1057

1130

Өнөөдрийн байдлаар Хөххотын хэмжээнд нийт 12155 идэвхтэй халдварын тохиолдол бүртгэлтэй байна.

 

             2022 оны 11 дугаар сарын 16-ны өдөр Хөххотод 219 иргэн эдгэрч эмнэлгээс гарч, эрүүл мэндийн хяналтад байсан шинж тэмдэггүй халдвартай нийт 1294 иргэн нэгдсэн тусгаарлалтаас гарсан байна.

            Хөххотод бага эрсдэлтэй, бүс хотхоноос иргэдийг хэрэглээний хүнс авах зорилгоор хотхоноос гаргаж байгаа бөгөөд зарим хүнсний дэлгүүр, жимс ногооны дэлгүүр иргэдийг дотогш нэвтрүүлэлгүй үйлчилж байна.

 Эх сурвалж:

http://wjw.nmg.gov.cn/xwzx/xwfb/202211/t20221116_2173479.html


тагууд: мэдээ