images

ХӨХХОТЫН КОВИД-19 -Н НӨХЦӨЛ БАЙДЛЫН ТУХАЙ

Мэдээ, мэдээлэл

2022-11-17

14

Сүүлийн 14 хоногийн байдлаар шинээр нэмэгдсэн Ковид-19-ийн халдварын нөхцөл байдлыг шинж тэмдэгтэй халдвар болон шинж тэмдэггүй халдвараар ангилж хүснэгтээр үзүүлбэл:

Хөххотын шинээр нэмэгдсэн эерэг тохиолдол

 

Шинж тэмдэгтэй

Шинж тэмдэггүй

Тухайн өдөр бүртгэгдсэн нийт халдварын тоо

2022/11/02 – 00:00-24:00

188

730

918

2022/11/03 – 00:00-24:00

238

514

752

2022/11/04 – 00:00-24:00

72

469

541

2022/11/05 – 00:00-24:00

39

618

657

2022/11/06 – 00:00-24:00

55

958

1013

2022/11/07 – 00:00-24:00

156

1604

1760

2022/11/08 – 00:00-24:00

129

891

1020

2022/11/09 – 00:00-24:00

101

956

1057

2022/11/10 – 00:00-24:00

91

1063

1154

2022/11/11 – 00:00-24:00

79

1056

1135

2022/11/12 – 00:00-24:00

101

1177

1278

2022/11/13 – 00:00-24:00

75

1061

1136

2022/11/14 – 00:00-24:00

76

1096

1172

2022/11/15 – 00:00-24:00

73

1057

1130

2022/11/16 – 00:00-24:00

77

888

965

Өнөөдрийн байдлаар Хөххотын хэмжээнд нийт 11308 идэвхтэй халдварын тохиолдол бүртгэлтэй байна.

            Шинж тэмдэгтэй      Шинж тэмдэггүй      Тухайн өдөр бүртгэгдсэн нийт халдварын тоо

Өнөөдрийн байдлаар Хөххотын хэмжээнд нийт 11308 идэвхтэй халдварын тохиолдол бүртгэлтэй байна.

             2022 оны 11 дугаар сарын 17-ны өдөр Хөххотод 87 иргэн эдгэрч эмнэлгээс гарч, эрүүл мэндийн хяналтад байсан шинж тэмдэггүй халдвартай нийт 1725 иргэн нэгдсэн тусгаарлалтаас гарсан байна.

Өнөөдрийн байдлаар ӨМӨЗО-ы Бугат хотод 116, Хянган аймагт 14, Хөлөнбуйр аймагт 2, Тунляо хотод 280, Улаанхад хотод 124, Шилийнгол аймагт 52, Ордос хотод 54, Ухай хотод 24, Альшаа аймагт 134 (Альшаа Зүүн хошуу 13, Альшаа Баруун хошуу 99, Эзнээ хошуу 22), Улаанцав хотод 188, Баяннуур хотод 157 (Линхэ дүүрэгт 8, Вуюань шянь 33, Урадын урд хошуу 85, Урадын хойд хошуу 19, Хангин хошуу 12) идэвхтэй халдварын тохиолдол тус тус бүртгэлтэй байна.

  Эх сурвалж:

http://wjw.nmg.gov.cn/xwzx/xwfb/202211/t20221117_2173937.html


тагууд: мэдээ