images

ХӨХХОТЫН КОВИД-19 -Н НӨХЦӨЛ БАЙДЛЫН ТУХАЙ

Мэдээ, мэдээлэл

2022-11-21

19

Сүүлийн 14 хоногийн байдлаар шинээр нэмэгдсэн Ковид-19-ийн халдварын нөхцөл байдлыг шинж тэмдэгтэй халдвар болон шинж тэмдэггүй халдвараар ангилж хүснэгтээр үзүүлбэл:

Хөххотын шинээр нэмэгдсэн эерэг тохиолдол

            Шинж тэмдэгтэй      Шинж тэмдэггүй      Тухайн өдөр бүртгэгдсэн нийт халдварын тоо

ОГНОО

Шинж тэмдэгтэй

Шинж тэмдэггүй

Тухайн өдөр бүртгэгдсэн нийт халдварын тоо

2022/11/06 – 00:00-24:00

55

958

1013

2022/11/07 – 00:00-24:00

156

1604

1760

2022/11/08 – 00:00-24:00

129

891

1020

2022/11/09 – 00:00-24:00

101

956

1057

2022/11/10 – 00:00-24:00

91

1063

1154

2022/11/11 – 00:00-24:00

79

1056

1135

2022/11/12 – 00:00-24:00

101

1177

1278

2022/11/13 – 00:00-24:00

75

1061

1136

2022/11/14 – 00:00-24:00

76

1096

1172

2022/11/15 – 00:00-24:00

73

1057

1130

2022/11/16 – 00:00-24:00

77

888

965

2022/11/17 – 00:00-24:00

81

1111

1192

2022/11/18 – 00:00-24:00

73

1060

1133

2022/11/19 – 00:00-24:00

80

670

750

2022/11/20 – 00:00-24:00

71

536

607

Өнөөдрийн байдлаар Хөххотын хэмжээнд нийт 9576 идэвхтэй халдварын тохиолдол бүртгэлтэй байна.

 

Өнөөдрийн байдлаар Хөххотын хэмжээнд нийт 9576 идэвхтэй халдварын тохиолдол бүртгэлтэй байна.

             2022 оны 11 дугаар сарын 21-ний өдөр Хөххотод 91 иргэн эдгэрч эмнэлгээс гарч, эрүүл мэндийн хяналтад байсан шинж тэмдэггүй халдвартай нийт 1304 иргэн нэгдсэн тусгаарлалтаас гарсан байна.

            2022 оны 11 дүгээр сарын 20-ны өдрөөс эхэлж Хөххотын үсчин, автомашин засварын газар, үүрэн телефоны үйлчилгээний байгууллагуудын үйл ажиллагааг сэргээсэн байна. Мөн цаашид Хөххотод үйл ажиллагаа явуулдаг үйлчилгээний байгууллага, төрийн болон хувийн аж ахуйн нэгжүүд, их дээд, дунд сургууль, цэцэрлэг, хотхон, хороолол, нисэх буудал, галт тэрэгний буудал, зорчигч тээврийн буудал, нийтийн тээвэр зэрэг бүх шатны байгууллагуудыг цар тахлаас урьдчилан сэргийлэх ажлыг эрчимжүүлж, халдвар тархах эрсдэлийг бууруулах зорилгоор цар тахалтай тэмцэх шуурхай штабаас “Хөххотын эрүүл мэндийн код”-ийг ашиглах, хянах ажлыг илүү сайжруулах үүрэг өгсөн байна.

 

Эх сурвалж:

http://wjw.nmg.gov.cn/xwzx/xwfb/202211/t20221121_2175220.html

https://www.nmg.gov.cn/ztzl/qlfkxxgzbdfynmgzxd/msfkgz/Hohhot/202211/t20221121_2175337.html

https://www.nmg.gov.cn/ztzl/qlfkxxgzbdfynmgzxd/msfkgz/Hohhot/202211/t20221120_2175203.html


тагууд: мэдээ