images

ХӨХХОТЫН КОВИД-19 -Н НӨХЦӨЛ БАЙДЛЫН ТУХАЙ

Мэдээ, мэдээлэл

2022-11-23

19

Сүүлийн 14 хоногийн байдлаар шинээр нэмэгдсэн Ковид-19-ийн халдварын нөхцөл байдлыг шинж тэмдэгтэй халдвар болон шинж тэмдэггүй халдвараар ангилж хүснэгтээр үзүүлбэл:

Хөххотын шинээр нэмэгдсэн эерэг тохиолдол

 

Шинж тэмдэгтэй

Шинж тэмдэггүй

Тухайн өдөр бүртгэгдсэн нийт халдварын тоо

2022/11/08 – 00:00-24:00

129

891

1020

2022/11/09 – 00:00-24:00

101

956

1057

2022/11/10 – 00:00-24:00

91

1063

1154

2022/11/11 – 00:00-24:00

79

1056

1135

2022/11/12 – 00:00-24:00

101

1177

1278

2022/11/13 – 00:00-24:00

75

1061

1136

2022/11/14 – 00:00-24:00

76

1096

1172

2022/11/15 – 00:00-24:00

73

1057

1130

2022/11/16 – 00:00-24:00

77

888

965

2022/11/17 – 00:00-24:00

81

1111

1192

2022/11/18 – 00:00-24:00

73

1060

1133

2022/11/19 – 00:00-24:00

80

670

750

2022/11/20 – 00:00-24:00

71

536

607

2022/11/21 – 00:00-24:00

58

422

480

2022/11/22 – 00:00-24:00

105

315

420

Өнөөдрийн байдлаар Хөххотын хэмжээнд нийт 7299 идэвхтэй халдварын тохиолдол бүртгэлтэй байна.

 

             2022 оны 11 дугаар сарын 23-ны өдөр Хөххотод 131 иргэн эдгэрч эмнэлгээс гарч, эрүүл мэндийн хяналтад байсан шинж тэмдэггүй халдвартай нийт 1382 иргэн нэгдсэн тусгаарлалтаас гарсан байна.

Өнөөдрийн байдлаар ӨМӨЗО-ы Бугат хотод 250, Хөлөнбуйр аймагт 7, Хянган аймагт 88, Тунляо хотод 1007, Улаанхад хотод 247, Шилийнгол аймагт 54, Ордос хотод 153, Ухай хотод 23, Альшаа аймагт 58, Улаанцав хотод 305, Баяннуур хотод 121 идэвхтэй халдварын тохиолдол тус тус бүртгэлтэй байна.  

 

Эх сурвалж:

http://wjw.nmg.gov.cn/xwzx/xwfb/202211/t20221123_2176322.html


тагууд: мэдээ