images

ХӨХХОТЫН КОВИД-19 -Н НӨХЦӨЛ БАЙДЛЫН ТУХАЙ

Мэдээ, мэдээлэл

2022-12-01

107

Сүүлийн 14 хоногийн байдлаар шинээр нэмэгдсэн Ковид-19-ийн халдварын нөхцөл байдлыг шинж тэмдэгтэй халдвар болон шинж тэмдэггүй халдвараар ангилж хүснэгтээр үзүүлбэл:

Хөххотын шинээр нэмэгдсэн эерэг тохиолдол

Огноо

Шинж тэмдэгтэй

Шинж тэмдэггүй

Тухайн өдөр бүртгэгдсэн нийт халдварын тоо

2022/11/16 – 00:00-24:00

77

888

965

2022/11/17 – 00:00-24:00

81

1111

1192

2022/11/18 – 00:00-24:00

73

1060

1133

2022/11/19 – 00:00-24:00

80

670

750

2022/11/20 – 00:00-24:00

71

536

607

2022/11/21 – 00:00-24:00

58

422

480

2022/11/22 – 00:00-24:00

105

315

420

2022/11/23 – 00:00-24:00

55

243

298

2022/11/24 – 00:00-24:00

71

244

315

2022/11/25 – 00:00-24:00

94

152

246

2022/11/26 – 00:00-24:00

66

176

242

2022/11/27 – 00:00-24:00

66

139

205

2022/11/28 – 00:00-24:00

53

169

222

2022/11/29 – 00:00-24:00

68

125

193

2022/11/30 – 00:00-24:00

66

99

165

 

              2022 оны 12 дугаар сарын 01-ний өдөр Хөххотод 63 иргэн эдгэрч эмнэлгээс гарч, эрүүл мэндийн хяналтад байсан шинж тэмдэггүй халдвартай нийт 143 иргэн нэгдсэн тусгаарлалтаас гарсан байна.

 

Эх сурвалж: http://wjw.nmg.gov.cn/xwzx/xwfb/202212/t20221201_2179697.html


тагууд: мэдээ