images

ХӨХХОТЫН КОВИД-19 -Н НӨХЦӨЛ БАЙДЛЫН ТУХАЙ

Мэдээ, мэдээлэл

2022-12-02

57

ХӨХХОТЫН КОВИД-19 -Н НӨХЦӨЛ БАЙДЛЫН ТУХАЙ

Сүүлийн 14 хоногийн байдлаар шинээр нэмэгдсэн Ковид-19-ийн халдварын нөхцөл байдлыг шинж тэмдэгтэй халдвар болон шинж тэмдэггүй халдвараар ангилж хүснэгтээр үзүүлбэл:
Хөххотын шинээр нэмэгдсэн эерэг тохиолдол

Огноо

Шинж тэмдэгтэй

Шинж тэмдэггүй

Тухайн өдөр бүртгэгдсэн нийт халдварын тоо

2022/11/17 – 00:00-24:00

81

1111

1192

2022/11/18 – 00:00-24:00

73

1060

1133

2022/11/19 – 00:00-24:00

80

670

750

2022/11/20 – 00:00-24:00

71

536

607

2022/11/21 – 00:00-24:00

58

422

480

2022/11/22 – 00:00-24:00

105

315

420

2022/11/23 – 00:00-24:00

55

243

298

2022/11/24 – 00:00-24:00

71

244

315

2022/11/25 – 00:00-24:00

94

152

246

2022/11/26 – 00:00-24:00

66

176

242

2022/11/27 – 00:00-24:00

66

139

205

2022/11/28 – 00:00-24:00

53

169

222

2022/11/29 – 00:00-24:00

68

125

193

2022/11/30 – 00:00-24:00

66

99

165

2022/12/01 – 00:00-24:00

51

133

188

             2022 оны 12 дугаар сарын 02-ны өдөр Хөххотод 58 иргэн эдгэрч эмнэлгээс гарч, эрүүл мэндийн хяналтад байсан шинж тэмдэггүй халдвартай нийт 82 иргэн нэгдсэн тусгаарлалтаас гарсан байна.

            2022 оны 12 дугаар сарын 01-ний өдрийн Хөххотын цар тахалтай тэмцэх шуурхай штабын мэдэгдлээр ойрын хугацаанд нийтийн тээвэр, такси үйлчилгээ, хоолны газар (зөвхөн хүргэлтээр), супермаркет, том хүнсний зах, банк, үүрэн телефоны оператор, жижиг дунд аж ахуйн нэгж, хувиараа эрхлэх бизнесийн үйл ажиллагааг шат дараатайгаар сэргээх болсныг мэдэгдэв.
Эх сурвалж:
http://wjw.nmg.gov.cn/xwzx/xwfb/202212/t20221202_2180287.html https://www.nmg.gov.cn/ztzl/qlfkxxgzbdfynmgzxd/msfkgz/Hohhot/202212/t20221201_2180241.html

тагууд: мэдээ